Gehonoreerde projecten 2020

Gehonoreerde PDI-SSH projecten

Alle SSH-sectoren hebben te maken met de grote uitdagingen van big data, kunstmatige intelligentie (AI) en sociale media. Die uitdagingen betreffen niet alleen maatschappelijke vraagstukken, maar ook de wetenschapsbeoefening zelf: hoe kunnen de SSH op een verantwoorde manier inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering? Om deze vragen te kunnen beantwoorden heeft de Stichting PDI-SSH de Call for Proposals Digitale Infrastructuur in de sociale en geesteswetenschappen uitgezet. De Call is een onderdeel van het Sectorplan SSH.