Platform Digitale Infrastructuur
Social Science and Humanities
(PDI-SSH)

PDI-SSH is een initiatief van het SSH-beraad en digitale infrastructuren in het domein (CLARIAH en ODISSEI). 
Het platform heeft drie taken:

Strategie

PDI-SSH ontwikkelt een korte- en een langetermijnstrategie voor digitale infrastructuur in Nederland, waarbij rekening wordt gehouden met ideeën en wensen voor bestaande en nieuwe digitale infrastructurele voorzieningen binnen het SSH-domein.

Middelen

Het Platform kent middelen toe aan digitale infrastructurele voorzieningen binnen het SSH-veld. Het kan hierbij gaan om zowel de versterking en opschaling van bestaande initiatieven als het opzetten van nieuwe initiatieven.

Afstemming

PDI-SSH draagt zorg voor samenwerking en afstemming van digitale infrastructurele voor-zieningen, zowel bij bestaande als bij nieuwe initiatieven. Het gaat hierbij ook om afstemming met onder andere DANS, Netherlands eScience Center en SURF.

Sociale en Geestes­wetenschappen

Het domein sociale en geesteswetenschappen (SSH) is zeer breed en heterogeen. In Nederland zijn er tenminste 26 wetenschappelijke hoofddisciplines te onderscheiden. Die zijn te groeperen in vier sectoren van min of meer gelijke omvang: Rechtsgeleerdheid, Economie en Bedrijfskunde, Maatschappij- en Gedragswetenschappen, en Geesteswetenschappen. De eerste twee sectoren zijn redelijk homogeen en kennen een beperkt aantal (sub)disciplines. De Maatschappij- en Gedragswetenschappen kennen een veel grotere variëteit aan disciplines, zoals gedrag en onderwijswetenschappen, ontwikkelingsstudies, pedagogiek, psychologie, gender studies, bestuurskunde, politicologie, sociologie, culturele antropologie, communicatiewetenschappen, demografie, geografie/planning en milieuwetenschappen. Ook Geesteswetenschappen is een zeer heterogene sector met veel disciplines, zoals historische wetenschappen, taalwetenschappen, literatuurwetenschappen, cultuurwetenschappen, religiewetenschappen, mediastudies en filosofie.

In internationaal verband wordt de term Social Sciences and Humanities (SSH) gebruikt. Voor de sectorplannen sluit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in haar kaderbrief hierbij aan en spreekt van een ‘sectorplan SSH’. Daarom wordt ook in deze call als kortschrift de internationale afkorting ‘SSH’ gebruikt.

Laatste nieuws

Gehonoreerde projecten 2020 Call

Het bestuur van de Stichting PDI- SSH honoreert 12 aanvragen voor de Call Digitale Infrastructuur[…]

Call Digitale Infrastructuur

PDI-SSH financiert in competitie bestaande en nieuwe digitale infrastructuren.

Aankondiging call Digitale Infrastructuur

PDI-SSH financiert in competitie bestaande en nieuwe digitale infrastructuren.

Contact

Neem contact op met het secretariaat via info@pdi-ssh.nl.