Over PDI-SSH

Over PDI-SSH

Vanuit het SSH-veld bestaat een sterke wens om een deel van de middelen voor het sectorplan SSH van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gericht in te zetten voor een domeinbreed plan rond digitale SSH. Daarvoor heeft het SSH-beraad – een vertegenwoordiging van het SSH-veld – initiatief genomen tot oprichting van het Platform Digitale Infrastructuur SSH (PDI-SSH). Het platform is verantwoordelijk voor het toekennen van middelen aan digitale infrastructurele voorzieningen binnen het SSH-domein, voor coördinatie van digitale infrastructuren in het SSH-domein en voor strategie binnen dat domein.

Het PDI-SSH bestuur

Prof. dr. Claes de Vreese
Voorzitter
hoogleraar Politieke Communicatie, Universiteit van Amsterdam

Mark Bovens

Prof. dr. Mark Bovens
Secretaris
hoogleraar bestuurskunde, Universiteit Utrecht

Prof. dr. Keimpe Algra
Penningmeester
hoogleraar Oude en Middeleeuwse filosofie, Universiteit Utrecht

Dr. Kasia Karpinska
Secretariaat/project management

Erasmus University Rotterdam

info@pdi-ssh.nl