Gehonoreerde projecten 2020

Gehonoreerde projecten 2020 Call

Het bestuur van de Stichting PDI- SSH honoreert 12 aanvragen voor de Call Digitale Infrastructuur SSH.

Na een zorgvuldig reviewproces, conform de criteria zoals beschreven in de Call for Proposals van het Platform Digitale Infrastructuur SSH, zijn 12 van 33 aanvragen gehonoreerd. Het reviewproces bestond uit meerdere stappen. De disciplinaire beoordelingscommissies (bestaande uit onafhankelijke reviewers) hebben de ingediende voorstellen beoordeeld en daarover onafhankelijk advies uitgebracht aan het SSH-beraad. Het SSH-beraad heeft deze adviezen, na consultatie van vertegenwoordigers van de drie grootste Nederlandse infrastructuren (CLARIAH, Health-RI en ODISSEI), geprioriteerd en het eindbesluit genomen. Het Bestuur van de Stichting PDI-SSH voert dat besluit uit.

Voor meer informatie, neem contact op met het secretariaat van PDI-SSH via info@pdi-ssh.nl.


Connecting Data in Child Development (CD2)

Applicant: prof. dr. Chantal Kemner (Utrecht University)

TwiXL: An infrastructure for cross-media research on public debates

Applicant: prof. dr. Julia Noordegraaf (University of Amsterdam)

PURE3D. An Infrastructure for the Publication and Preservation of 3D Scholarship

Applicant: dr. Costas Papadopoulos (Maastricht University)

A digital catalogue of digital literature

Applicant: dr. David Peeters (Tilburg University)

Capture and Analysis Tools for Social Media Research (CAT4SMR)

Applicant: dr. Bernhard Rieder (University of Amsterdam)

Dutch participant recruitment platform for SSH research

Applicant: dr. Martin Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)